Garantie / Jonger dan 10 jaar / Max. 180.000 KM

Ter verduidelijking bevindt zich hieronder een overzicht van de onderdelen die onder de garantie vallen:

MOTOR: cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop, cilinderkoppakking, distributietandwielen, distributieriem, drijfstangen, drijfstanglagers, hydraulische lifters, inwendige lagers, klepgeleiders, kleppen, kleppendeksel, klepveren, krukas kurkaslagers, nokvolgers, oliepomp, olieaanzuigbuis, oliepompaandrijving, pakkingen/keerringen, riemspanners, starterkrans, stoterwiel, tuimelaaras, uitlaatspruitstukken, zuigerpennen, zuigers / (breuk van) zuigerveren.

HANDMATIGE TRANSMISSIE: assen, drukstang / schakelstang, lagers en lagerschalen, pakkingen/keerringen, selecteerassen, selecteervorken, synchromeshringen en naven, tandwielen, verlengas.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE: aandrijfkettingen, afdichtingen, hydraulische regeleenheid, kleppen, kleppenblok, lager plus vergrendelingshendel, lagers en lagerschalen, modulair ventiel, olieafdichting ingaande as, oliepomp, rembanden, servo’s, tandwielen.

AANDRIJVING: aandrijfassen, ashoezen, cardanas, differentieel, homokinetische koppelingen, pignong en kroonwiel.

4-WIELAANDRIJVING: ashoezen, assen, cardan as, differentieel achteras en differentieel vooras, homokinetische koppelingen, verdeelbak.

KOELSYSTEEM: electr. controle-eenheden, oliekoeler, temperatuurmeter, ventilator, thermostaat, thermostaat motor, thermostaathuis, visco koppeling ventilator, waterpomp.

REMSYSTEEM: ABS-kleppenblok, ABS-pomp en controleeenheid, hoofdremcilinder, wielremcilinders, remklauwen, rem, servo.

STUURINRICHTING: hefmechanisme, heugel en tandwiel, koppelingen, leidingen, reservoir, spoorstangen, stuurbekrachtiging unit met pomp, stuurhoek sensor, stuurhuis, stuurkolom, stuurstang huis.

BRANDSTOFSYSTEEM: brandstofmeter, drukregelaar, gasklephuis, luchtstroommeter, opvoerpomp, opwarmregelaar, tankzendereenheid.

ELEKTRONICA: claxon, dynamo, kachelmotor, motor van de ruitbediening, ruitensproeierpomp, ruitenwissermotor, spanningsregelaar, startmotor (inwendige fout), stroomverdeler.

Wat valt er niet onder uw Triple&Crown Approved garantie

Optische en akoestische defecten evenals ouderdom zijn geen gebreken en zijn daarom uitgesloten van de Triple&Crown Approved Garantie. Aan ouderdom/slijtage zijn onderhevig:

 • Alle mechanische en elektronische onderdelen van de auto
 • Ruitenwisserbladen
 • Wielen
 • Remblokken en remschijven
 • Schokbrekers
 • Koppelingsplaat en druklager
 • Aandrijfriem incl. omloop en spanrollen
 • Bougies en bobines
 • Accu’s
 • Expansievaten
 • Koelmiddel
 • Alle lampen (excl. xenon en led)
 • Alle filters, vloeistoffen, olien en vetten
 • Elektronische systemen welke achteraf zijn gemonteerd (o.a. carkits, multi media, sensoren)
 • Indien hybride of elektrische voertuig, electromotor en accupakket
 • Vocht in koplampen
 • Achteraf gemonteerde accessoires (niet origineel) zoals; navigatie, multi media, alarm, parkeer sensoren.)

 

Coulance regeling

Het kan voorkomen dat er zich een mankement voordoet aan een onderdeel dat niet onder onze garantie valt. Dit vinden wij vervelend en lossen dit daarom graag met u op. Wij bieden u ten alle tijden een coulance regeling aan. De coulance regeling betreft 20% korting op de totale factuur binnen de periode van 6 maanden. incl. btw, haal & breng service en gratis vervangend vervoer. Indien een ontstaan defect is uitgesloten van onze garantie volgens artikel 4 kunt u geen aanspraak maken op de coulance regeling.

 

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

1.1
Een mankement wordt te allen tijde gerepareerd door Triple & Crown B.V. Wanneer dit niet gebeurt, moet er uitdrukkelijk toestemming zijn gegeven door Triple & Crown B.V. Indien er geen toestemming is, vervalt iedere aanspraak op garantie.

1.2
Noodzakelijk transport binnen Nederland wordt vergoed binnen de garantieperiode. Triple & Crown B.V. biedt geen pechhulp of
alarmcentrale aan.

1.3
Er geldt een maximum uitkering per claim van €3500,- inclusief btw met een maximum van €5.000,- inclusief btw per totale garantie.

1.4
Tijdens de garantieperiode heeft u recht op 20% korting op de totale factuur bij Triple & Crown B.V. wanneer er een mankement optreedt dat buiten de garantie valt.

 

Artikel 2 – Dekking en termijn

2.1
Uw garantie is geldig gedurende 6 maanden, tenzij dit nadrukkelijk anders is afgesproken in het koopcontract. De dekking gaat in op het moment van levering van de auto.

2.2
De garantie eindigt ook indien het maximum aantal van 10.000 kilometers overschreden wordt, ook als dit gebeurt binnen de garantieperiode van 6 maanden.

2.3
In geval van hybrides, plug-in hybrides, volledig elektrische auto’s of auto’s met een range extender geven wij geen garantie op de elektromotor, accupakketten en andere onderdelen die deel uitmaken van een elektrisch aangedreven auto.

 

Artikel 3 – Onderhoud

3.1
Lees nadrukkelijk het instructieboekje van de auto en bestudeer de aandachtspunten en het onderhoudsschema. Indien een defect ontstaat doordat u de instructies uit het instructieboekje niet kent of niet uitvoert, kan het zijn dat u zelf (mede) heeft bijgedragen aan het ontstaan van het defect.

3.2
Al het onderhoud dat tussentijds is uitgevoerd, moet zijn uitgevoerd door Triple & Crown B.V. Dit bewijs moet u altijd kunnen overleggen bij een claim, anders vervalt de aanspraak op garantie.

3.3
De koper is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van onderhoud. Indien de onderhoudshistorie (deels) onbekend is of uit deze historie blijkt dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden vervalt de aanspraak op garantie.

 

Artikel 4 – Uitsluiting van garantie

4.1
Indien u zelf (mede) heeft bijgedragen aan het ontstaan van een defect, heeft u geen recht op reparatie onder garantie. Dit kan onder andere het geval zijn indien een defect is ontstaan door overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of bedieningsfouten. U dient zich te houden aan deze voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op garantie.

4.2
Indien een defect ontstaat door onheil van buitenaf of het handelen van derden, heeft dat niet te maken met de kwaliteit van de auto. In dit geval kunt u geen aanspraak maken op garantie.

4.3
Indien een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor (het ontstaan van) een defect dient u de schade altijd op deze partij te verhalen. Aanspraken die gedekt zijn door een andere waarborg-, garantie- of coulanceregeling, of gedekt zouden zijn indien deze garantie niet bestond, dienen vergoed te worden door de verlener hiervan.

4.4
Schades waarvan Triple & Crown B.V. van mening is dat deze een ontwerp- of productiefout zijn, vallen buiten de garantie. Dit soort schades blijven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

4.5
Bovenmatig olieverbruik is veelal een inherente eigenschap van een voertuig en wordt in de regel veroorzaakt door geleidelijke slijtage. Bovenmatig olieverbruik wordt daarom niet aangemerkt als een plotseling ontstaan defect. het verhelpen van bovenmatig olieverbruik wordt niet vergoed onder deze garantie.

4.6
Indien Triple & Crown B.V. van mening is dat u langdurig bent doorgereden met een defect dat u had kunnen opmerken, valt het herstel van de schade niet onder de garantie.

4.7
De garantie is uitsluitend bedoeld voor het herstel van uw voertuig. U heeft geen recht op enige vergoeding van bijkomende kosten of overige schade die het gevolg kan zijn van het defect.

4.8
Auto’s die mechanische en/of elektronische aanpassingen hebben ondergaan waarbij de fabrieksinstellingen zijn gewijzigd of standaard gemonteerde onderdelen zijn vervangen of verwijderd, worden uitgesloten van de dekking onder deze garantie. Hieronder vallen ook auto’s waarop (motor)tuning of een andere aanpassing is uitgevoerd.

4.9
Indien de kilometerstand zoals deze beschikbaar is ook de kilometerteller van de auto, gewijzigd is en niet overeenkomt met de werkelijk afgelegde kilometers, vervalt ieder recht op vergoeding onder de voorwaarden van deze garantie.

4.10
Indien een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden vervangen of gerepareerd. Indien er sprake is van een (bij)geluid of veranderende eigenschappen en er is geen sprake van een defect, is dat geen aanleiding voor reparatie.

 

Artikel 5 – Een claim indienen

5.1
Wanneer zich een (beginnend) defect voordoet, dient u dit onmiddellijk te melden.

5.2
Triple & Crown B.V. voert reparaties onder garantie zelf uit, tenzij er door Triple & Crown B.V. toestemming wordt gegeven om de reparatie bij een derde partij uit te (laten) voeren. In dit geval geeft Triple & Crown B.V. alleen een prijsakkoord indien de reparateur vooraf een offerte afgeeft. Deze offerte behoort een gedetailleerde begroting te bevatten waarbij onderdelen en arbeid afzonderlijk staan gespecificeerd. Deze offerte dient als basis voor de uitkering.

5.3
Indien u zelf een externe partij inschakelt voor reparatie, zonder akkoord van Triple & Crown B.V, vervalt ieder recht op vergoeding onder de voorwaarden van deze garantie.

 

Artikel 6 – Acceptatie en geldigheid

6.1
Triple & Crown B.V. heeft altijd het recht om garantie te beëindigen bij vermoeden van fraude of bij vermoeden van een onevenredig groot risico.

6.2
De garantie is persoonlijk en geldt alleen voor de koper van het voertuig.

 

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1
De Nederlandse wet is van toepassingen op deze polis, bij geschillen is alleen de rechter bevoegd.

7.2
Met het aankopen van een auto bij Triple & Crown B.V, gaat de koper akkoord met de betreff ende garantiebepalingen. De aansprakelijkheid van de verkoper is nadrukkelijk beperkt tot datgene wat middels deze garantiedekking gedekt is. De geldigheid van de garantieaanspraak staat altijd ter beoordeling van Triple & Crown B.V.

Showroom

Amsterdamseweg 10a, 1422 AD Uithoorn

Copyright 2021 Triple&Crown
Remember that life is a beautiful ride. Don’t let anyone argue with that.